Bhai Daya Singh Ji (Charitable) Hospital Unit – I

379-E , Shaheed Bhagat Singh Nagar, Pakhowal Road, Ludhiana, (Punjab), INDIA.
Phone:+91-73555-48346

Bhai Daya Singh Ji (Charitable) Hospital Unit – II

Prem Vihar, Near Tajpur Road, Tibba Road, Ludhiana, (Punjab), INDIA.

Phone:0161-6571313, +91-92572-71313

Bhai Daya Singh Ji Eye & Dental Hospital Unit – III

Near Baba Than Singh Chowk, Shingar Road, Ludhiana (Punjab), INDIA.
Phone:+91-73555-46006

Bhai Daya Singh Ji Computer Academy

Prem Vihar, Near Tajpur Road, Tibba Road, Ludhiana, (Punjab), INDIA.
Phone:0161-6571313, +91-92572-71313

Bhai Daya Singh Ji Gurmat Sangeet Academy

Prem Vihar, Near Tajpur Road, Tibba Road, Ludhiana, (Punjab), INDIA.
Phone:0161-6571313, +91-92572-71313