Bhai Daya Singh Ji (Charitable) Hospital Unit – I

379-E , Shaheed Bhagat Singh Nagar, Pakhowal Road, Ludhiana, (Punjab), INDIA.
Phone: 0161-2560579, +91-88720-05213

Bhai Daya Singh Ji (Charitable) Hospital Unit – II

Prem Vihar, Near Tajpur Road, Tibba Road, Ludhiana, (Punjab), INDIA.
Phone:0161-6571313, +91-92572-71313

Bhai Daya Singh Ji Eye & Dental Hospital Unit – III

Near Baba Than Singh Chowk, Shingar Road, Ludhiana (Punjab), INDIA.
Phone:+91-99880-30400

Bhai Daya Singh Ji Computer Academy

Prem Vihar, Near Tajpur Road, Tibba Road, Ludhiana, (Punjab), INDIA.
Phone:0161-6571313, +91-90410-76313

Bhai Daya Singh Ji Gurmat Sangeet Academy

Prem Vihar, Near Tajpur Road, Tibba Road, Ludhiana, (Punjab), INDIA.
Phone:0161-6571313, +90410-76313