Kirtan Schedule

Date Timing Venue
21 Jan Sunday 12:00PM to 1:30PM Partap Nagar, Patiala
22 Jan Monday 10:00PM to 4:00AM Sahib Niwas, 684-E, B.R.S Nagar, Ludhiana
24 Jan Wednesday 07:00PM to 9:15PM Ludhiana
25 Jan Thursday 8:45PM to 10:15PM Gurdwara Malviya Nagar, Delhi
26 Jan Friday 9:30PM to 10:30PM Gurdwara Chevi Patshahi, Basti Shekh, Jalandhar
27 Jan Saturday 11:30AM to 1:00PM Gurdwara HJ Colony B.R.S Nagar, Ludhiana
27 Jan Saturday 8:30PM to 10:00PM Gurdwara Shri Guru Ramdas Diwan Hall, Patiala
31 Jan Wednesday 7:00PM to 9:15PM Chander Nagar, Ludhiana
Page 2 of 212