1. ਗਰਹ ਨਿਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ – 2

2. ਮਹਾ ਅਨੰਦੁ ਸਦਾ ਕਰਿ ਕੀਰਤਨੁ

6. ਮਾਂ ਪਿਉ ਦੇ ਉਪਕਾਰੁ ਵਿਸਾਰੇ – 1

7. ਮਾਂ ਪਿਉ ਦੇ ਉਪਕਾਰੁ ਵਿਸਾਰੇ – 2

8. ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਮੁਗਧ ਇਆਨ

9. ਜਾਇ ਪੁਛਹੁ ਸੋਹਾਗਣੀ

11. ਸਤਸੰਗਤਿ ਮਿਲੇ ਸੁ ਤਰਿਆ

12. ਹੰਉ ਕੁਰਬਾਨੈ ਜਾਉ ਮਿਹਰਵਾਨਾ

13. ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਉ

14. ਸੋ ਕਿਛੁ ਕਰ ਜਿਤੁ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ – 1 (ਹਉਮੈ)

15. ਸੋ ਕਿਛੁ ਕਰ ਜਿਤੁ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ – 2 (ਮੋਹ)

16. ਸੋ ਕਿਛੁ ਕਰ ਜਿਤੁ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ – 3 (ਲੋਭ)

17. ਸੋ ਕਿਛੁ ਕਰ ਜਿਤੁ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ – 4 (ਮਨ ਬਾਰੇ)

18. ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਸਭੁ ਜਗੁ ਬਉਰਾਨਾ