ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕਣ ਦੀ ਕਿ ਲੋੜ ਹੈ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਉੱਤਰ: ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ I ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ I ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਸੀ ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਸਿਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਛੱਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ I (ਪ੍ਰਥਮ ਰਹਿਤ ਯਹਿ ਜਾਨ ਖੰਡੇ ਕਿ ਪਾਹੁਲ ਛਕੇ ) ਭਾਵੇਂ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ , ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕ ਲਵੇ ਉਸ ਸਾਫ਼ ਮਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ I ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਸੀ , ਤਾਂ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ I ਸਤਿਗੁਰੁ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਨ I

 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਹਾਲੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਵਾਂਗੇ ?
ਉੱਤਰ: ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਿ ਹੈ ? ਕਿਰਪਾ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ? ਜਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਪਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਲਈ ਆਖਣਗੇ I ਹੁਣ ਸੁਣੋਂ ! ਕਿਰਪਾ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਪਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਣਗੇ ਕਿ “ਬੇਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੱਕ ਲੈ ” I ਕਿਰਪਾ ਹੈ – ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੰਗਿਆ ਸਿੱਖ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਇਹ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ I ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ (ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਰਤੈ) I ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ I ਯਕੀਨ ਜਾਣਨਾ ਉਹ ਗੁਰਸਿਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਰ ਰਿਹਾ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ‘ਪੁਰਖਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕ ਲੈ ‘ I ਤੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈ ਤੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਮੁਖ ਮੋੜਿਆ ਹੈ “I

 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਔਗੁਣ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਵਾਂਗਾਂ ?
ਉੱਤਰ: ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਨੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕੀ ਰੋਗੀ ਇਹ ਬੋਲੇ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰ ਲਵਾਂ ਫੇਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ I ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਔਗੁਣਾਂ ਤੇ ਫ਼ਤਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ I ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜੂਝਦਾ ਰਵੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਔਗੁਣ ਉਸ ਤੇ ਹਾਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ I ਹਾਂ! ਇਹ ਔਗੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ I ਤੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਤੇ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਣੇ ਔਗੁਣਾਂ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ I ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸਿਸ਼ ਹੀ ਔਗੁਣ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ I

 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦੇਈਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵਰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ?
ਉੱਤਰ: ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਜਵਾਰੀ, ਅਯਾਸ਼ ਜਾਂ ਇਹ ਤਰਾਂ ਦੇ ਨੀਚ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵਰ ਲੱਭਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ I ਜਦੋਂ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਯਕੀਨ ਜਾਨਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ I ਸੰਜੋਗ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਮੇਲ ਇਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਬੱਚੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਐਸਾ ਵਰ ਹੈ ਜੋ ਨਸ਼ਈ ਜੁਆਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੀਚ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ I ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ I ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਵਰ ਦੇ ਕਰਮ ਬਦਲਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਜੂਏ ਜੈਸੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕਾ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਜੋਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ I ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਬੱਚੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਬਣੇਗੀ I

 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿਖ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ?
ਉੱਤਰ: ਸਿੱਖੀ ਕੁਝ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ I ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਦੋਸੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੈ I ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ I ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕਰਮ ਦਾ ਲੇਖਾ ਉਹ ਆਪ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਖੂਹ ਵਿਚ ਛਾਲ ਮਾਰੇਗਾਂ ? ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦਿਆਂ ਤੂੰ ਖੂਹ ਵਿਚ ਛਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ।

 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ I ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿਖ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਛਕਾਇਆ ਸੀ ?
ਉੱਤਰ: ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੀ ਦੇਹ ਬਦਲੀ ਹੈ , ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਚਲੀ ਆਈ ਹੈ , ਉਹੋ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਈ ਹੈ (ਜੋਤ ਓਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਾ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀਐ II) ਯਕੀਨ ਜਾਣਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਛਕਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਫਰਕ ਇਤਨਾਂ ਹੈ ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ “ਚਰਨ ਪਾਹੁਲ ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕੀ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਚਰਨ ਪਾਹੁਲ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ I ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ I ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਾਂ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ।

 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਸਾਨੂੰ ਕਕਾਰ ਰਖਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਲਗਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕ ਸਕਦੇ ?
ਉੱਤਰ: ਕਕਾਰ ਰੱਖਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ I ਇਸ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ , ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ I ਇਸ ਦੇ ਖਾਨ ਪੀਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਕਰੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹਨ I ਜੇ ਅਸੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲੋਂ ਕਕਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਿਤੇ ਸੋਖਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜਨਾ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੰਗਾਂ ਯੁਧਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ I ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕ ਕੇ ਸ਼ਾਸ਼੍ਤਾਰ੍ਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ?
ਉੱਤਰ: ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜਣਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ I ਇਹ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਦੀਵੀ ਦਾਤ ਹੈ I ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਦੀਵੀਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ I ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ I ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।