Bhai Daya Singh Ji Charitable Hospital (Unit-I)

Name: S.Manjit Pal Singh Ji

Contact No: +91-93163-13135

Designation: Administrator

Bhai Daya Singh Ji Charitable Hospital (Unit-II)

Name: S. Gurinder Singh Ji

Contact No: +91-93164-13133

Designation: Administrator

Bhai Daya Singh Ji Charitable Hospital (Unit-III)

org3

Name: S. Harwinder Singh Ji

Contact No: +91-99880-30400

Designation: Administrator

Bhai Daya Singh ji (Nishkam) Satsang Sabha. Ludhiana (Regd.)

jaspreet_singh_03

Name: S. Jaspreet Singh Ji

Contact No: +91-97793-06700

Designation: Sabha Incharge

kawalveerji

Name: S.Kanwaljit Singh Ji

Contact No: +91-82838-47722

Designation: Sabha Incharge

Bhai Daya Singh Ji Simran Sadhna Samagam

Name: S. Gurinder Singh Ji

Contact No: +91-93164-13133

Designation: Incharge

Name: S. Kuldeep Singh Ji

Contact No: +91-93163-13136

Designation: Incharge

Delhi Unit - Bhai Daya Singh Ji Nishkam Satsang Sabha (Regd.)

Name: S. Jasbir Singh Ji

Contact No: +91-095600-01797

Name: Bibi Gurwinder Kaur Ji

Contact No: +91-095600-01797

Bhai Daya Singh Ji Istri Wing

user_05

Name: Bibi. Gurjit Kaur Ji

Contact No: +91-93164-13134

Designation: Wing Incharge